Swyddog Allgymorth Ysgolion


25th October 2017

Swyddog Allgymorth Ysgolion

Caerdydd a Newcastle
£18,500 i £21,500 y flwyddyn

Yn galw ar bob addysgwr a gwyddonydd ysbrydoledig a charwyr y môr! A ydych yn daer dros gadwraeth morol ac yn ymrwymedig i helpu’r genhedlaeth nesaf i ymgysylltu â’n cefnforoedd?

Mae’r Acwariwm Morol Cenedlaethol yn elusen arobryn sydd a chennad i’n ‘cysylltu ni gyda’n cefnforoedd’. Rydym wedi ymrwymo i gadw’r amgylchedd forol ac ysbrydoli eraill i wneud yr un modd.

Mae ein Rhaglen Ysgolion yn arwain y maes ac wedi ei werthuso dros gyfnod o 10 mlynedd i ddangos nid yn unig fod ein sesiynau yn cwmpasu’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ond hefyd yn hyrwyddo diddordeb a chariad ar yr amgylchedd forol i’r myfyrywyr sy’n cymryd rhan. Rydym am ddatblygu’r gwaith allgymorth a wnawn ymhellach drwy fynd â’n Rhaglen Ysgolion i lefydd newydd.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am y bobl iawn i ymuno â’n tîm Darganfod a Dysgu fel Swyddog Allgymorth Ysgolion, gydag un person yng Nghaerdydd ac un yn Newcastle. Rhaid i ymgeiswyr i’r swydd yng Nghaerdydd fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg

Bydd y swydd hon yn canolbwyntio’n bennaf ar farchnata, cynllunio a chynnig gweithgareddau darganfod a dysgu rhagorol i grwpiau ysgolion. Byddwch yn derbyn yr adnoddau angen rheidiol a chymorth gan y tîm sydd yn yr Acwariwm yn Plymouth. Bydd adnoddau yn cynnwys deunyddiau a gweithgareddau i gynnig gofynion y cwricwlwm ysgol mewn modd dengar, hefyd gliniadur, ffôn symudol ac offer angenrheidiol arall. Bydd cymorth yn cynnwys hyfforddiant yn yr Acwariwm Morol Cenedlaethol, sgyrsiau Skype wythnosol ac ymweliad misol gan eich Rheolwr.

Bydd gofyn eich bod yn gallu gweithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun ac yn frwdfrydig i gynhyrchu perthnasoedd gwaith hir dymor gydag athrawon ac ysgolion a sicrhau archebion. Bydd gofyn i chi fod yn gallu gweithio ar eich menter eich hun oherwydd y byddwch yn gweithio yn annibynnol ac yn rheoli eich amser eich hun.

Eich cartref fydd eich lleoliad gwaith ac fe gewch ad-daliad teithio llawn, ynghyd a lwfans gweithio cartref. Bydd gofyn i amgylchedd eich cartref fod yn addas fel eich lleoliad; treulio rhai oriau yr wythnos yn gwneud y gwaith gweinyddol angen rheidiol a storio deunydd adnoddau. Bydd angen trwydded yrru a char arnoch hefyd. Gweler y Disgrifiad Swydd a Manyleb Person wedi’u hatodi am fwy o wybodaeth.

Swyddog Allgymorth Ysgolion – Manyleb Person (Peson Spec)

Sut i wneud cais Cwblhewchy ffurflen gais a geir yma (Application for Employment Schools Outreach Officer 2017) a’i yrru ynghyd â’ch CV gyda llythyr eglurhaol yn nodi eich profiad ac addasrwydd ar gyfer y swydd at:

Nicola Murray
National Marine Aquarium, Rope Walk, Coxside, Plymouth, PL4 0LF
neu e-bostiwch: nicola.murray@national-aquarium.co.uk

Dyddiad Cau: 12 Tachwedd 2017

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996 rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Fel rhan o’r broses recriwtio, gofynnir i chi roi tystiolaeth ddogfennol o’ch cymhwysedd.

Mae’r Acwariwm Morol Cenedlaethol Cyf yn croesawu ceisiadau gan bob sector o’r gymuned ac mae’n gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Dim ond yr ymgeiswyr y byddwn yn eu gwahodd i gyfweliad y byddwn yn cysylltu â hwy.

Sign up for News & Exclusive Offers


Advance Pss Tic
Save 10%
Save 10% online with our Advance Pass -
all the benefits of the Standard Pass for 10% less.
Close Ad